Datum narození / Date of Birth: 25. 9. 2016

Vrh CH je druhým vrhem naší Bree. Opět se ukázala jako úžasná matka. Téměř zopakovala počet minulého vrhu, během noci se nám narodilo devět štěňátek v krásném složení a s krásnými váhami od 308 do 390g. Porod probíhal hladce a maminka se o štěňátka vzorně stará. Místo mléka má spíš smetanu, protože doslova rostou před očima. Doufám, že po rodičích zdědí nejen krásu, ale i úžasnou povahu a pro nové majitele budou výbornými společníky.

Litter CH is the second litter of our Bree. She is an excellent mother again. She almost repeated number of puppies from the last litter. During the night were born nine puppies in a beautiful combination and with great weight from 308g to 390g. Giving birth was smooth and mother takes care about puppies very properly. She has cream instead of milk because they literally grow before the eyes. I hope they will inherit not only beauty from their parents but also great character and they will be excellent partners to the future owners.

Cherish – (HA fena/HA female) (Šery)

První nahatá holčička, to bylo ale opravdu velké potěšení! Její jméno znamená „S potěšením“ a věřím, že bude i velkou radostí pro své nové majitele. Je krásně tmavá, na hlavičce má jen pár černých vlásků a bílé konečky zadních tlapek.

The first a naked girl, it was great pleasure for us! Her name means „With a pleasure“ and I believe she will be pleasure for her new owners. She is beautifully dark, and only few black hair is on her head. Back paws end with white.

Porodní váha/Birth Weight: 308g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 4,2kg

Žije v/Lives in: Říčany u Prahy

Chic Brian – (HA pes/HA male) „Brian“

Jako další se narodil krásně černý, úplně holý chlapeček. Z celého vrhu je nejvíc podobný mamince a po ní dostal i své jméno. Věřím, že bude milým společníkem a elegantním pejskem. Má velkou chuť do života i k jídlu. Je to miláček.

As next was born beautifully black, completely naked boy. He is the most similiar with his mother and he got his name after her. I believe he will be nice companion and elegant dog. He is zealous about life and also food. He is darling!

Porodní váha/Birth Weight: 325g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 5kg

Žije v/Lives in: Hodkovice

Chuck Norris – (COA pes/COA male) „Čak“

Další v řadě se narodil chlupáček. Jeho porod nám dal docela zabrat, má totiž pořádnou hlavičku. Ovšem jinak těžký pohodář, nic neřeší a všechno zvládá, aniž by jsme si toho všimli. S klidem sobě vlastním se obslouží v mléčném baru a opět se odkulí dál od hřejících nahulek. Určitě bude milým společníkem.

Next in a row was born hairy boy. His birth was quite difficult, his head is huge! He is of course really cool guy, nothing to solve and he copes with everything without we have noticed. He serves on his own calmly in the milk bar and after he goes away from the warm naked siblings. He will be surely nice companion.

Porodní váha/Birth Weight: 332g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 4,9kg

Žije v/Lives in: Náchod

Charming – (HA fena/HA female) „Carin“

Další krásná holčička se narodila k ránu, měli jsme velkou radost, protože holčičky jsou opravdová vzácnost. Charming znamená okouzlující a tahle malá princezna taková určitě je. Je celá tmavá, sem tam černý chloupek na hlavičce a pár bílých drápků. Je to pohodářka, která velmi rychle pochopila, kde se dobře napapá a od té doby o ní nevíme…

Another beautiful girl was born almost in the morning. We were really happy because girls are real rarity. Charming really suits to this little princess. She is dark with a few black hair on her head and with a few white claws. She is cool girl who understood very quickly where she can find good food and since that time we don´t know about her…

Porodní váha/Birth Weight: 335g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 4,7kg

Žije v/Lives in: Chomutově

Chilli – (HA pes/HA male) „Čili“

Další miminko bylo velkým překvapením, vykoukl na nás pejsek s maskou malé pandy. Je to naprostý originál, nejen co do vzhledu, ale taky co do upovídanosti. Je to takové „koření“ tohoto vrhu a proto také dostal své jméno. Věřím, že bude příjemným okořeněním života, také pro svou novou rodinu.

Another baby was a big suprise. He peeped at us with a mask of a little panda. He is a real original, not only by the look but also with his talking. He is the „spice“ of this litter, that´s why the name. I believe he will become nice spice of the life for his new family.

Porodní váha/Birth Weight: 360g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 5,2kg

Žije v/Lives in: Karlovy Vary

Chain of love – (HA pes/HA male) „Šejn“

Další v řadě přišel na svět největší chlapeček. Jeho váha byla 390g a už od narození je jasné, že to je „pořádný chlap“. V minulém vrhu (H) jsme o pejska se zelenou mašličkou přišli, ale tenhle má síly za dva. Věřím, že vynahradí minulou ztrátu. Jeho jméno znamená „řetízek lásky“ a já věřím, že bude podle svého jména také žít. Pokud bude mít vlohy po mamince, bude viset svému novému majiteli kolem krku často.

Another baby in the row was born the biggest boy. His weight was 390g and since his birth is clear he is „a real man“. In the last litter (H) we lost boy with the green bow but this one has power for two. I believe he compensate the last loss. I hope he will live according to his name. If he has ability after his mother, he will be hang around the neck of his future owner very often.

Porodní váha/Birth Weight: 390g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 4,9kg

Žije v/Lives in: Křemže

Charisma – (HA fena/HA female) „Yumi“

Poslední nahatá holčička nám způsobila stejnou radost jako její sestry. Je celá tmavá, na hlavě černé čírko a na zadních nožičkách bílé konce. Stejně jako Charming je odbornice na výživu, od počátku v tom měla jasno. Pokud podědí charisma po tatínkovi, nikdo jí neodolá. Věřím, že bude milovanou společnicí.

The last naked girl made us happy by the same way as her sisters. She is completely dark, black mohawk on her head. Back paws end with white. She is a food expert as her sister Charming – from the beggining she is clear about that. If she has charisma after her father, nobody can resist her. I believe she will be a loving companion.

Porodní váha/Birth Weight: 352g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 4,4kg

Žije v/Lives in: Belgie

Chivalric – (COA pes/COA male) „Rik“

Jako poslední se narodil chlupáček. Krásný černý pejsek s pálením. Připomíná rytíře v černém plášti. Jeho jméno znamená „rytířský“. Stejně jako jeho chlupatý bratr, je naprostý pohodář. Nic neřeší a všechno zvládá mávnutím packy. Určitě bude prima kamarád a ochránce své rodiny.

As the last baby was born hairy boy. Beautiful dark boy with a tan. He reminds a knight in black coat. He is cool as his hairy brother. He solves nothing and everything manages by a wave of his paw. He will be surely good friend and protector of his family.

Porodní váha/Birth Weight: 355g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 5,2kg

Žije v/Lives in: Jičín

Challenge – (HA pes/HA male)

První se na svět vyklubal nahatý klouček s malým bílým čírkem na hlavičce. Vzal to trochu pozpátku, nožičkama napřed, a to mu asi moc neprospělo. Má chuť do života, ale nevykročil moc šťastně, budeme bojovat o jeho malý život, jak jen to bude možné. Je to opravdu velká výzva, proto dostal své jméno..1.10.2016 jsme bohužel svůj boj prohráli, spi sladce broučku…

Porodní váha/Birth Weight: 322g