12191000_969047689844218_3601508920624895323_n BZjLqUQ169CUwC94I4NAfiuxaMKI9pc2iBVYy7wCDxY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum narození: 4.9.2015/ Date of Birth: 4th September 2015

Vrh G je posledním vrhem naší Toffee a prvním vrhem našeho nového importovaného pejska Imperia (Vampira). Toto spojení je zajímavé, protože se v něm spojuje finsko-peruánská krev. Imperio je nepříbuzný na většinu fen v Evropě. Oba rodiče mají velmi přátelské a empatické povahy a dobré zdraví. Toffee měla opravdu velké bříško, a tak jsme se obávali, že štěňátek bude hodně. Nakonec se narodil ideální počet štěňátek – pět. Co bylo překvapením, že jen samí kluci. Toto je náš první vrh, kde není ani jedna holčička. Nicméně kluci jsou krásní, plní života a jsou to hrozně hodná miminka. Toffee zvládla porod úžasně a o miminka se vzorně stará. Pro kluky jsme vybrali jména bojovníků ať doslovných, nebo těch, kteří bojovali za pravdu. Věřím, že si vybojují také milující rodiny a jejich celé srdce.

Litter G is the last litter of our Toffee and the first litter of our new imported dog Imperio (Vampiro).
This connection is interesting because it’s Finlad and Peruvian blood. Imperio is not related to most females in the Europe. Both parents are very friendly and emphatic, with good health. Toffee had very big belly, so we expected many puppies. Finally we have ideal number of them-five. It was suprise that we have only boys. This is our first litter without girls. However boys are beautiful, full of life and they are not naughty. Toffe was very successful in giving birth and she takes care about them very properly. We have chosen names of fighters for boys. Real fighters or fighters for the truth. I believe they will fight out loving families and their whole hearts.

 

 

9X_DRAVLAxKt1-gX9TJ580rNeDpqBVMgdToPCM3A1A4 Gideon (COA pes – COA male) „Rocky“ 

Něco o mě:

Gideon přišel na svět jako úplně první a úplně nejmenší miminko. Ovšem malý tělem, velký duchem. Sotva jsme ho odstřihly od pupeční šňůry, už se sápal po maminčině cecíkách a hned si dal první lok z mléčného baru. Gideon byl izraelský válečník, nebyl ani velký, ani nijak populární, ale dokázal velké věci s malou skupinkou vojáků. Jeho víra a odhodlání byly neochvějné, vždy dělal co bylo správné. Věřím, že i malý-velký Gidi, bude takový hrdina v srdcích svých majitelů.

Something about me:

Gideon saw the world like the first and the smallest puppy. Quite small body but great spirit. We hardly cut the navel cord and he run to mother´s teat and immediately he had the first swig from the milk bar. Gideon was warrior of Israel. He wasn´t much great, even not so popular but with the small group of soldiers he did great things. His faith and determination were unshakable. He always did what is right. I believe our small Gidi will be like this hero in the heart of his owners.

Porodní váha/Birth Weight: 373g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 5,9kg

Žije v/Lives in: Mladá Boleslav (CZ)

 

12188563_1079087108769071_222268526_nGoliáš (COA pes – COA male) „Golíček“

Něco o mě:

Když přišlo na svět druhé chlupaté miminko, lezly mi doslova oči z důlků, to jsme tu opravdu ještě neměli! Takový obřík a s takovou hlavičkou, že jsem se skoro bála, jestli se dostane ven. Díky své velikosti dostal jméno Goliáš, protože to byl ve skutečnosti také obr, na výšku měl okolo tří metrů a budil respekt už na dálku. Na rozdíl od doslovného Goliáše je ale Golíček mírumilovný klouček, který vzbuzuje svým úsměvem naprostou pohodu. Nicméně o svůj příděl potravy se ošidit nedá, neb ještě svázán s maminkou se jí hned přicucnul k noze ve snaze najít mlíčko. Tak jsme ho trochu opravili a už se obsluhuje v mléčném baru. Určitě bude osobitým společníkem pro každého milovníka tohoto plemene.

Something about me:

When the second furry puppy came, my eyes was out of its socket. We really didn´t see something like that! Such giant with a great head that I was scared if it could go out. He got the name Goliáš because of his size. Goliáš was a giant too in real. He was 3 meters tall and he inspired awe from a far. But from the real Goiláš is our Golíček peaceful boy who inspires sheer contentment with his smile. However he won´t let his food to others because while he was still connected with the mother he sucked into her leg in order to find a milk. So we repared him a bit and he drinks in the milk bar now. He will be surely distinctive companion for every lover of this breed.

Porodní váha/Birth Weight: 470g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 6,9kg

Žije v/Lives in: Slovensko

 

EKEHV8K1LrR4kzIy7e_6XzovZcrmetCxsBCjzHh7RrIGeronimo Gustavo (HA pes – HA male) „Neo“

Něco o mě:

První nahatý klouček, jaká radost! Když jsem se na něj podívala, byl to úplně celý tatínek Vampiro! Má jeho hlavu, černé chloupky na hlavě, i jeho mužnou hruď a svaly. Už po narození vypadal, že trávil čas ne v břiše, ale v posilovně. Jméno dostal po apačském náčelníkovi Geronimovi. Kromě toho, že byl statečný a bojoval za práva indiánů, měl také nejméně devět manželek. To by se určitě zamlouvalo i malému Gerymu 🙂 . Jméno Gustavo dostal po chovateli tatínka Imperia, díky němu a jeho partnerce Xiomaře, máme tuhle malou kopii zde. Pokud zdědí i tatínkovu povahu, budete mít milujícího kamaráda a ochránce na celý život.

Something about me:

What a pleasure, the first naked boy! When I looked at him, it was completelly full dad Vampiro! He has his head, black hair on the head, even his manly chest and muscles. It was seen after giving birth he spent the time in the fitness not in the belly. He got his name after apache chief Geronimo. In addition, he was brave and fought for rights of indians, he had at least nine women. I think small Gary would like it 🙂 The name Gustavo got after the breeder of his dad Imperio. Because of him and his partner Xiomara we have this small copy here. If he inherits his character, you will have loving friend and life protector.

Porodní váha/Birth Weight: 422g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 6,3kg

Žije v/Lives in: Rakousko/Austria

 

GlilEt_5ui1W4dkd-ugGqaaxRnRAKA7i_7uEPhR8Wm8Giordano Bruno (HA pes – HA male) „Bruno“

Něco o mě:

Jako druhé nahaté miminko se narodil úplně holý chlapeček s bílýma ponožkama. Vypadá originálně a elegantně. Co se jídla týče, tak trochu zmatkař. Myslím, že jméno slavného fylosofa, básníka a astronoma mu úplně sedí. Je rozvážný, občas zmate sám sebe, ale když se pro něco rozhodne, nic ho nezastaví. Giordano Bruno si svou pravdu hájil až do smrti, byl věrný pravdě, kterou objevil. Věřím, že stejně věrný bude tento chlapeček svojí rodině a své lásce k ní.

Something about me:

As a secod naked baby was born completely bare boy with white socks. He looks originally and elegantly. If we talk about food, he is a little bit scatter-brained. I think the name of famous philosopher, astronomer fits him. He is self-possessed, sometimes he confuses himself but if he decides for something, nothing will stop him.Giordano Bruno defended his right to die and he was faithful to the truth he discovered. I believe this boy will be so faithful in his love to own family.

Porodní váha/Birth Weight: 402g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 6,3kg

Žije v/Lives in: Německo

 

TDwZlJpFrCYvPEPPNZjbkK8w4ukz7Zd0XNQp7hXS92wGalileo Galilei (HA pes – HA male) „Leo“

Něco o mě:

Poslední nahaté miminko byl zase chlapeček, ovšem s líbivou a něžnou tvářičkou. Je to skřítek neposeda, a když si něco zamane, jen tak se nedá odradit. Dáme ho k největšímu cecíku, aby dohnal brášky a on ne, přestěhuje se úplně jinam. Galileo, po kterém je pojmenován, byl vylmi chytrý muž, dokonce je považován za otce moderní astronomie, jeho věta: „A přece se točí!“ je známá po celém světě. Malý Leo má téhož ducha, nenechá se něčím rozházet. Uvidíme, jestli se také tak proslaví, třeba na výstavách. Zaručeně bude krásným doplňkem svého majitele a rovněž věrným přítelem.

Something about me:

Last naked baby was also boy, but with attractive and affectionate face. He is fidget and if he wants to do something, you can´t discourage him. We give him the biggest teat to be as big as his brothers but he moves to different one! He has name after Galileo, who was very clever man. He is even considered as a father of modern astronomy. His sentense: “And yet it moves!” it´s well known after whole world. Little Leo has the same spirit, he don´t let anything to discourage him. We will see, if he is famous too, maybe on the shows. But certainly he will be beautiful supplement of his owner and also faithful friend.

Porodní váha/Birth Weight:376g

Váha v 8 týdnech/Weight in 8 weeks: 6,5kg

Žije v/Lives in: Benátky nad Jizerou (CZ)

 

Fotografie zde/ photos here: www.demetra.rajce.idnes.cz

 

 

 

oX03YkRxwwylPpvv4pwDVDvgupF4_G-TJ5eamjt18Z0 mpLJXteK9OghPyXEEKRfWaKluA2fzy0vejcntUh-Rrc

 

 

 

YFzlVJ4TVqkv0zsHJQ0stRRqdRujg5AHSvUJwLO7R5o h4ZdSEo2YFEvvObDYa91dYnW8lgTCGw_lu7dFbkBNrU

Rodokmen štěňátek/ Pedigree:

RODOKMEN G scan