Potkala jsem ho zcela nečekaně a jeho přítomnost mě opravdu vyděsila. Zabil již řadu nevinných psích miminek, z nichž některá ještě nespatřila světlo světa. Jiná škaredě poznamenal a citelně se zapsal do životů mnoha psích rodičů. Někteří se stali doživotně bezdětnými, jiní se dívali na rychlou smrt svých dětí. Je velmi nebezpečný a zákeřný a umí se dobře maskovat. Aby o něm vědělo více lidí, rozhodla jsem se ho trochu odhalit. Položila jsem mu několik otázek.

Žijete tu již dlouho?

Ano, divila byste se jak dlouho…

Jak to, že se vám daří být tak utajen?

Umím se dobře skrývat, jsem v tom opravdový mistr. Někdy mě vidět je a někdy zase ne. Rád matu své okolí. To jak působím je tak matoucí, že na mě lidé jen tak nepřijdou.

Dospělí psi vás nezajímají?

Ani ne, ale dobře mi slouží jako dopravní prostředek a ani o tom neví. Rozváží mě a mé potomky dál a dál k dalším psím rodičům.

Takže vy prostřednictvím rodičů vlastně zabíjíte jejich děti? To je otřesné!

To máte pravdu. (škaredě se usmívá)

Máte nějakého nepřítele?

Zatím o něm nevím. Možná snad jedna injekce.

A jaká?

Lidé teď mají takovou injekci pro psí maminky a ta mě dokáže zastavit, abych dětem neublížil, ale protože o mě hodně lidí neví, málo kdo ji používá.

A můžete mi prozradit svoje jméno?

Ale jistě, jmenuji se Herpes Virus, těšilo mě.
Mě tedy moc ne, ale jsem ráda, že o tomto škůdci něco vím, abych ochránila svá psí miminka. Tento virus je skutečný a dosti nevesele se potichu množí v psí populaci. Působí větší či menší potíže, ale především způsobuje zvýšenou neplodnost. Způsobuje časné potraty, pozdější potraty typické vstřebáváním plodů nebo smrt novorozených štěňat. Ta umírají nejčastěji do týdne po porodu a velmi pláčou. Některá útok tohoto viru přežijí, ale jsou jeho nositeli. Tento zákeřný virus se přenáší především pohlavním stykem, nebo když se do otevřené ranky jednoho psa dostanou tekutiny toho nakaženého. Veterináři se o tuto problematiku v současné době více zajímají, ale jejich názory se často liší. Naštěstí přibývají další a další informace, které snad pomohou tento vir ochromit. Pokud ho váš pes dostane, už se ho nezbaví. Dá se zjistit z odumřelých plodů nebo z krevního séra, ale v séru může jeho hladina kolísat a tak tam prostě nemusí být vidět. Je to opravdová bestie a jeho útok hrozí všem, kdo chovají psy. Přinejmenším je dobré o něm něco vědět a pak se účinně chránit.